vineri, 2 martie 2018

Infiintare SRL in 2 zile lucratoare!!!

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.

Societatea cu raspunderea limitata se poate constitui prin:
– asocierea a doi sau a mai multor asociat ;
– aportul unui singur asociat; asociatul unic poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica.
Documentele necesare pentru inregistrarea societatii cu raspundere limitata – SRL sunt:
– copie carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
– dovada sediului social (contract de inchiriere, subinchiriere, contract de comodat, extras de carte funciara, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, contract de concesiune, certificat de rol fiscal etc.);
– acordul Asociatiei de proprietari si vecinilor;
– specimen de semnatura (in cadrul biroului).
Dosarul pentru Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde urmatoarele documente:
– cerere de inregistrare;
– copii carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
– dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;
– actul constitutiv;
– dovezile privind sediul social/secundar;
– acordul Asociatiei de proprietari;
– acordul vecinilor;
– dovezile depunerii capitalului social;
– declaratiile date pe propria raspundere de catre asociati/administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
– specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
– dovada achitarii taxelor de inregistrare a societatii comerciale;
– imputernicire.
In baza unei imputerniciri toate actele necesare pentru inmatricularea in Registrul Comertului vor fi intocmite si depuse de noi.

ACTE SUPLIMENTARE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE ASOCIATI STRAINI:

– copie C.I. asociati si administratori pentru tarile din UE sau copie pasaport pentru tarile dinafara UE;
– Declaratie asociat ca nu are datorii pe teritoriul Romaniei data in fata notarului;

ACTE SUPLIMENTARE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE CU ASOCIATI PERSOANE JURIDICE STRAINE

– Scrisoare de bonitate bancara si scrisoare de bonitate de la camera de comert din localitatea din strainatate unde s-a infiintat – copie document apostilat, traducere legalizata in limba romana
– Copia documentului de inmatriculare al acesteia – copie document apostilat, traducere legalizata in limba romana

– Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor prin care se mentioneaza intentia de asociere in viitoarea societate ce se va infiinta in Romania, Focsani, cota de participare la constituirea capitalului social al viitoarei firme, precum si persoana desemnata de aceasta sa semneze, in numele societatii, actul constitutiv si alte documente necesare infiintarii S.R.L. – copie document apostilat, traducere legalizata in limba romana

Impozitare 2018

IMPOZITE PENTRU SRL PE PROFIT

 • 16% pe profit;
 • 5% pe dividende si 10% CASS Datorea
Impozite pentru SRL microîntreprindere
 • 1% pe venit  pentru microîntreprinderile care au cel puţin un salariat angajat în baza unui contract de muncă;
 • 3% pe venit pentru microîntreprinderile care nu au nici măcar un salariat;
 • 5% pe dividende
Impozite PFA
 • 10% pe venitul net realizat;
 • 10% din 1900 lei  – CASS;
 • 25% din 1900 lei – CAS.

joi, 31 martie 2016

IMPOZITAREA IN ROMANIA

Impozite pentru SRL pe profit
 • 16% pe profit;
 • 16% pe dividende, la distribuire.
 
Impozite pentru SRL microîntreprindere
 • 3% pe venit;
 • 16% pe dividende, la distribuire.
Impozite PFA
 • 16% pe venitul net realizat; 
 • 5,5% din venitul brut - contribuţia la sănătate; 
 • 31,3% din venitul lunar asigurat.
  Contribuţii angajator
 • Pensie - 20,8% pentru condiţii normale de muncă;
 • Sănătate - 5,2%;
 • Concedii şi indemnizaţii - 0,85%;
 • Şomaj - 0,5%;
 • Accidente de muncă şi boli profesionale - 0,15%-0,85%;
 • Fond garantare plata creanţelor salariale: 0,25% din fondul de salarii.

miercuri, 10 februarie 2016

Modificare importanta in Codul Fiscal!!!

O microintreprindere ce inregistreaza un salariat este impozitata cu o cota de 1% pentru primele 24 luni de activitate daca asociatii /actionarii nu au mai detinut titluri financiare la alte persoane juridice.

sâmbătă, 12 februarie 2011

Servicii

* Infiintare S.R.L.
1. Stabilirea obiectelor de activitate
2. Alegerea formei juridice
3. Alegerea numelui firmei si a emblemei societatii
4. Actul constitutiv al noii societatii comerciale
5. Alegerea sediului social
6. Capitalul social , taxe judiciare
7. Inregistrarea la Registrul Comertului
8. Avize si autorizatii functionare
* Infiintare S.A.
* Infiintari firme Studenti - Facilitati
* Reprezentanta straina in Romania
* Infiintare persoana fizica autorizata(PFA
* Cesiune parti sociale
* Puncte de lucru
* Extindere obiect de activitate (cod CAEN)
* Schimbare denumire
* Inregistrare emblema
* Revocare administrator
* Schimbare sediu
* Suspendarea temporara a activitatii
* Majorare capital social
* Fuziuni si divizari societati comercial

Infiintare SRL in 2 zile lucratoare!!!

Societatea comerciala  poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personal...